Icoon telefoon TEL: 0314-323315
SPOED: 0314-345303
Icoon marker Hof van Cambridge 4
7007 GN Doetinchem
Icoon klok Maandag - Vrijdag
08:00 - 17:00

Certificatie

Certificatie Huisartsenpraktijk Hof van Cambridge
Sinds 2010 zijn wij, als huisartsenpraktijk, gecertificeerd. De eerste jaren door de NPA, Nederlandse Praktijk Accreditering van het NHG en sinds 2019 door de TÜV. Het is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk, de cerfiticatie toont aan dat onze huisartsenpraktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en dat wij systematisch werken aan kwaliteits verbetering.

De TÜV is een onafhankelijke certificeringsorganisatie die o.a. huisartsenpraktijken toetst op het gebied van kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg. De mening van de patiënt speelt daarbij een belangrijke rol. Een auditor houdt jaarlijks een vinger aan de pols om na te gaan of de praktijk nog aan de voorwaarden voldoet en of de afgesproken verbeteringen zijn doorgevoerd.

Wat heeft de patiënt hier aan?
Het TÜV kwaliteitskeurmerk garandeert onze patiënten dat de huisartsenpraktijk voldoet aan de eisen van de certificeringsorganisatie. Dat betekent dat wij kwalitatief goede zorg leveren en onze praktijk goed op orde hebben.

Wanneer was de laatste jaarlijkse audit en wat was de uitkomst?
In mei 2024 heeft de auditor onze organisatie voor het laatst doorgelicht met als resultaat dat wij opnieuw zijn gecertificeerd. Dit is een mooie basis voor volgende verbeterstappen.