Icoon telefoon TEL: 0314-323315
SPOED: 0314-345303
Icoon marker Hof van Cambridge 4
7007 GN Doetinchem
Icoon klok Maandag - Vrijdag
08:00 - 17:00

Klachtenregeling: SKGE: voor een betere eerstelijnszorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.


Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) faciliteert onafhankelijke klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Daarnaast zijn de Geschilleninstanties Huisartsenzorg en Openbare Apotheken van SKGE erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

SKGE helpt u uw klachten te verwerken

Om het u gemakkelijk te maken hebben wij de klachtenprocedure verdeeld in
drie stappen:
1 U lost het via een gesprek met uw huisarts of apotheker samen op.
2 De klachtenfunctionaris komt via bemiddeling tot een oplossing.
3 De geschilleninstantie komt met een juridisch bindend oordeel.

Een klachtenfunctionaris inschakelen
Heeft een gesprek met de zorgverlener niet het gewenste resultaat opgeleverd? Dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris. Betreft uw klacht de huisartsenzorg of een mondhygiënist dan zorgt SKGE voor een klachtenfunctionaris. U dient hiervoor het klachtenformulier in te vullen. Betreft uw klacht een openbare apotheek dan wordt deze behandeld door de klachtenfunctionaris openbare apotheken, zie onderstaande link. Mocht uw klacht eventueel uitmonden in een geschil dan is SKGE er voor zowel de huisartsenzorg als de openbare apotheken.

Ook met tussenkomst van de klachtenfunctionaris is de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost. Dan kunt u uw klacht indienen bij de geschilleninstantie en een geschillenprocedure opstarten.

Meer informatie kunt u lezen in onze brochure ‘Procedures voor klachten en geschillen’. Twijfelt u over het starten van een klachten- of geschillenprocedure en wilt u eerst meer weten, stel uw vraag dan gerust hier.
Op deze site vindt u ook een link naar het klachtenformulier.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

088 0229100
Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Mail: info@skge.nl
Website: www.skge.nl