Icoon telefoon TEL: 0314-323315
SPOED: 0314-345303
Icoon marker Hof van Cambridge 4
7007 GN Doetinchem
Icoon klok Maandag - Vrijdag
08:00 - 17:00

Nieuws

Bloed prikken

Bloedafname

Ga naar www.slingeland.nl voor de actuele informatie betreffende het bloedprikken in onze praktijk. Op hun website kunt u via direct naar, in de rechter blauwe kolom direct naar bloedafname, en kies dan voor Doetinchem en onze praktijk. Hier vindt u de dagen en de tijden van de bloedafname.

Lees meer...

Corona

Corona Crisis

De uitbraak van het Coronavirus zal niemand ontgaan zijn. Dit heeft grote gevolgen voor iedereen in de dagelijkse praktijk. Zo ook in de huisartsenpraktijk en de bezoeken aan de praktijk. Onderstaand willen we u informeren en adviseren wat u het beste kunt doen. 

1. Bij NIET gerelateerde Corona klachten bellen met de praktijk. De praktijk is gewoon open. Huisartsen, assistentes, POH en POH GGZ zijn allen werkzaam.

Bij Corona klachten belt U de GGD. Indien nodig zal de GGD U naar ons verwijzen, indien uw klachten ernstiger worden dan gewone verkoudheid neemt U telefonisch contact op met de praktijk.


2. De assistentes zullen bij verzoek om een consult of visite altijd vragen naar Corona klachten. We kunnen dan de situatie beter inschatten.


3. Bij verdenking van een Corona infectie wordt u zo nodig beoordeeld op een andere lokatie dan de huisartsenpraktijk. Dit om besmetting in de praktijk te voorkomen.


4. Spreekuurbezoek kan prima, maar wij zullen ook vaker telefonisch, via mail of via beeldbellen contact hebben.


5. Mocht u naar de praktijk komen, kom dan alleen, met mond/neus masker! U kunt alleen met iemand komen na overleg. Tevens bij entree de handen desinfecteren.


6. We proberen zo veel mogelijk strak op tijd te lopen zodat er zo min mogelijk mensen in de wachtkamer zitten.


7. De wachtkamer is aangepast, er zijn schermen geplaatst.


8. We proberen ook met de spreekuren rekening te houden met mogelijke drukte in de wachtkamer. Dit maakt dat we niet op alle tijden spreekuur hebben. 

Al met al veranderingen waar we het samen even mee moeten doen. We hopen op uw begrip. 

Lees meer...

Patiënten moeten zelf bellen voor uitslagen

Indien uw huisarts een onderzoek aanvraagt (laboratorium-, of röntgenonderzoek) maar ook als u een urine inlevert voor onderzoek en/of controle dient u zelf altijd te bellen voor de uitslag. 

Voor urine-uitslagen kan dit dezelfde dag na 11.00 uur en voor de andere onderzoeken kunt u na 5 werkdagen bellen.

In veel gevallen kan de assistente u de uitslag geven. De huisarts heeft de uitslag dan al beoordeeld.

Indien de assitente dit niet kan, betekent dit niet automatisch dat er iets ernstigs gevonden is. Soms behoeft een uitslag meer uitleg of wil de huisarts het plan zelf met u bespreken.

We mogen in verband met privacy een uitslag niet aan derden geven.

Lees meer...

CORONA tijd. Gezichtsmasker/Mondkapje in de praktijk verplicht

Lees meer...