Icoon telefoon TEL: 0314-323315
SPOED: 0314-345303
Icoon marker Hof van Cambridge 4
7007 GN Doetinchem
Icoon klok Maandag - Vrijdag
08:00 - 17:00

Openingstijden

Praktijktijden / Spreekuur
Iedere werkdag kunt u tussen 08.00 uur en 17.00 uur bellen voor een afspraak.
Wilt u voor dezelfde dag een afspraak belt u dan het liefst voor 10.00 uur ivm de planning.
Voor spoedgevallen zijn wij uiteraard de hele dag bereikbaar via de spoedlijn.
Voor een juiste planning en het inschatten van de mate van spoed zijn de assistentes opgeleid en gemachtigd u vragen te stellen naar de aard van de klacht.
Om ervoor te zorgen dat het spreekuur vlot verloopt en u zo min mogelijk te maken krijgt met lange wachttijden verzoeken wij u:

Uw klachten niet op te sparen
Per persoon één consult (per 10 min.)
Indien u meer tijd nodig heeft (bij meerdere klachten, een gesprek of een ingreepje) wilt  u dit dan aan geven
en een dubbele afspraak maken.

Let op!
Belt u de assistente tijdig wanneer een afspraak niet door kan gaan. Niet nagekomen afspraken zullen wij u in rekening moeten brengen.

Dienst en waarneemregeling
Buiten de praktijktijden (08.00 uur en 17.00 uur), in het weekend en tijdens feestdagen is de dienstdoende huisarts, uitsluitend voor spoedgevallen, te bereiken via de Huisartsenpost Oude IJssel, gevestigd bij het Slingeland Ziekenhuis. U dient hiervoor altijd telefonisch een afspraak te maken.

Telefoon Huisartsenpost: 085-4853444.